Tài Liệu

Role of N-acetylcysteine treatment in non-acetaminophen induced acute liver failure 24/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Role of N-acetylcysteine treatment in non-acetaminophen induced acute liver failure 17/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Candida infection in neonates 14/06/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Đã uống rượu bia thì không lái xe 22/05/2019

Một sơ suất hoặc hành vi bất chấp luật pháp khi tham gia giao thông có thể gây tai nạn cho mình và người khác. Lái xe trong cơn say nguy cơ gây hiểm họa cao hơn. Đây không còn là chuyện của riêng ai, mà ảnh hưởng không nhỏ...

Tác giả: Hân Nguyễn

Nhanh một phút - chậm cả đời 22/05/2019

Chỉ 1 giây thôi... đừng để 1 giây thôi mà đánh mất cả cuộc đời bạn... và trả giá rất đắt nữa đó... 1 giây nhanh lắm bạn à... chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ bé thôi...  

Tác giả: Hân Nguyễn

Thắt dây an toàn khi đi ô tô 22/05/2019

Hãy luôn thắt dây an toàn vì tính mạng của bạn!

Tác giả: Hân Nguyễn

Cardiac pacing therapy of ESC 26/03/2019

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Một số thông tin mới trong điều trị bỏng 26/03/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Tracheostomy in pediatric 12/03/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Subcutaneous immunoglobulin therapy: a new option for patients with primary immunodeficiency disease 12/03/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Hydronephrosis approach 07/03/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Do Low-Risk Febrile Infants Aged ≤60 Days Need a Lumbar Puncture? 07/03/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Hướng dẫn điều trị Ngoại Nhi 2018 12/02/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Second IVIG dose for Guillain Barré syndrome 01/02/2019

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 < 1 2 3 4 >  >>